מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.170
גיבויי זינוק 00:00:03.510
בקרת מעקף 00:12:29.807
5km 00:15:55.493
5km 00:15:56.513
10km 00:31:45.973
10km 00:31:46.867
15km 00:43:46.497
15km 00:43:47.353
20km 01:03:09.763
20km 01:03:10.923
אנטנת צד 01:07:51.977
אנטנת צד 01:07:52.457
כרוז 01:07:54.130
גיבוי סיום 01:07:56.890
סיום 01:07:59.380
סיום 01:08:00.247