מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:04.510
גיבויי זינוק 00:00:04.767
גיבויי זינוק 00:00:05.100
גיבויי זינוק 00:00:05.260
בקרת מעקף 00:12:49.307
5km 00:16:13.987
5km 00:16:15.267
10km 00:31:12.483
10km 00:31:13.623
15km 00:43:38.497
15km 00:43:39.347
20km 01:01:05.260
20km 01:01:06.180
אנטנת צד 01:04:42.700
אנטנת צד 01:04:43.210
כרוז 01:04:45.000
גיבוי סיום 01:04:47.883
סיום 01:04:50.133
סיום 01:04:50.503