מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
זינוק 00:00:00.080
גיבויי זינוק 00:00:03.747
גיבויי זינוק 00:00:04.257
גיבויי זינוק 00:00:04.470
בקרת מעקף 00:08:09.677