מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:04.277
גיבויי זינוק 00:00:05.270
גיבויי זינוק 00:00:05.470
בקרת מעקף 00:13:52.567
5km 00:17:29.770
5km 00:17:30.400
10km 00:32:44.500
10km 00:32:45.623
15km 00:44:29.493
15km 00:44:30.347
20km 01:01:35.540
20km 01:01:36.693
אנטנת צד 01:05:37.217
אנטנת צד 01:05:37.453
כרוז 01:05:40.030
כרוז 01:05:40.880
גיבוי סיום 01:05:43.633
סיום 01:05:45.883
סיום 01:05:46.503