מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
זינוק 00:00:00.080
גיבויי זינוק 00:00:04.120
גיבויי זינוק 00:00:04.627
גיבויי זינוק 00:00:04.760
גיבויי זינוק 00:00:04.877
בקרת מעקף 00:13:06.557
5km 00:16:42.423
5km 00:16:43.517
10km 00:31:49.230
10km 00:31:50.367
15km 00:44:02.237
15km 00:44:03.133
20km 01:02:40.763
20km 01:02:42.170
אנטנת צד 01:07:53.207
כרוז 01:07:55.507
כרוז 01:07:56.423
גיבוי סיום 01:07:59.387
סיום 01:08:02.633
סיום 01:08:03.497