מקטע זמן
זינוק 00:00:00.020
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:03.260
גיבויי זינוק 00:00:04.630
בקרת מעקף 00:09:11.193
5km 00:11:40.777
5km 00:11:41.643
10km 00:22:30.667
10km 00:22:30.993
15km 00:31:37.570
15km 00:31:38.190
20km 00:43:07.627
20km 00:43:08.520
אנטנת צד 00:45:42.430
אנטנת צד 00:45:43.297
אנטנת צד 00:45:43.543
כרוז 00:45:45.107
כרוז 00:45:45.727
גיבוי סיום 00:45:47.503
סיום 00:45:49.263
סיום 00:45:49.640