מקטע זמן
זינוק 00:00:00.010
גיבויי זינוק 00:00:04.157
גיבויי זינוק 00:00:04.507
גיבויי זינוק 00:00:04.747
בקרת מעקף 00:13:11.437
5km 00:16:46.877
5km 00:16:48.147
10km 00:31:57.103
10km 00:31:57.997
15km 00:44:56.120
15km 00:44:56.973
20km 01:04:15.397
20km 01:04:16.800
אנטנת צד 01:08:51.107
אנטנת צד 01:08:51.593
כרוז 01:08:53.147
כרוז 01:08:54.257
גיבוי סיום 01:08:56.777
סיום 01:08:59.513
סיום 01:09:00.377
סיום 01:09:01.230