מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:05.230
גיבויי זינוק 00:00:05.510
גיבויי זינוק 00:00:05.760
בקרת מעקף 00:13:07.560
5km 00:16:16.343
5km 00:16:17.437
10km 00:31:10.980
10km 00:31:11.873
15km 00:43:33.990
15km 00:43:34.847
20km 01:01:03.760
20km 01:01:04.673
כרוז 01:04:43.260
כרוז 01:04:44.123
גיבוי סיום 01:04:46.140
סיום 01:04:48.163
סיום 01:04:48.270
סיום 01:04:48.843