מקטע זמן
זינוק 00:00:00.060
זינוק 00:00:00.070
גיבויי זינוק 00:00:03.980
גיבויי זינוק 00:00:04.230
גיבויי זינוק 00:00:04.480
בקרת מעקף 00:15:14.330
5km 00:19:54.590
5km 00:19:56.270
15km 00:51:40.643
15km 00:51:41.757
20km 01:14:36.000
20km 01:14:37.660
אנטנת צד 01:19:58.203
אנטנת צד 01:19:58.703
כרוז 01:20:02.247
כרוז 01:20:03.370
גיבוי סיום 01:20:08.117
סיום 01:20:11.607
סיום 01:20:12.750