מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
גיבויי זינוק 00:00:03.787
גיבויי זינוק 00:00:04.287
גיבויי זינוק 00:00:04.520
בקרת מעקף 00:12:22.317
5km 00:15:55.207
5km 00:15:56.697
10km 00:31:23.483
10km 00:31:24.380
15km 00:43:40.753
15km 00:43:41.683
20km 01:01:23.280
20km 01:01:24.433
אנטנת צד 01:05:24.460
אנטנת צד 01:05:24.710
כרוז 01:05:26.517
כרוז 01:05:27.383
גיבוי סיום 01:05:29.893
סיום 01:05:32.400
סיום 01:05:33.257
סיום 01:05:34.110