מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.000
בקרת מעקף 00:07:54.427
5km 00:10:06.353
5km 00:10:07.127