מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:04.760
גיבויי זינוק 00:00:04.897
גיבויי זינוק 00:00:05.253
בקרת מעקף 00:10:57.543
5km 00:14:05.977
5km 00:14:07.000
10km 00:27:35.963
10km 00:27:36.847
15km 00:39:13.267
15km 00:39:13.887
20km 00:54:44.740
20km 00:54:45.653
אנטנת צד 00:58:17.427
אנטנת צד 00:58:17.683
כרוז 00:58:19.230
גיבוי סיום 00:58:22.030
סיום 00:58:24.133
סיום 00:58:24.743