מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.747
בקרת מעקף 00:10:07.423
5km 00:12:55.357
5km 00:12:56.970
10km 00:25:11.840
10km 00:25:12.477