מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
זינוק 00:00:00.040
גיבויי זינוק 00:00:03.747
גיבויי זינוק 00:00:04.247
בקרת מעקף 00:09:54.427
5km 00:12:43.613
5km 00:12:44.607
10km 00:24:47.340
10km 00:24:47.987
15km 00:35:01.730
15km 00:35:01.797
20km 00:48:55.623
20km 00:48:56.283
אנטנת צד 00:51:44.550
כרוז 00:51:46.367
גיבוי סיום 00:51:48.750
סיום 00:51:50.517
סיום 00:51:51.377