מקטע זמן
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:02.747
גיבויי זינוק 00:00:03.240
גיבויי זינוק 00:00:03.490
גיבויי זינוק 00:00:03.740
גיבויי זינוק 00:00:03.987
בקרת מעקף 00:12:20.427
5km 00:15:54.580
5km 00:15:55.863
10km 00:31:23.600
10km 00:31:24.733
15km 00:43:38.870
15km 00:43:39.723
20km 01:01:44.390
20km 01:01:45.787
אנטנת צד 01:05:54.323
אנטנת צד 01:05:54.730
כרוז 01:05:56.373
כרוז 01:05:57.493
גיבוי סיום 01:06:00.030
סיום 01:06:02.753
סיום 01:06:03.617