מקטע זמן
זינוק 00:00:00.760
גיבויי זינוק 00:00:03.030
אנטנת צד 00:23:50.507
אנטנת צד 00:23:50.763
כרוז 00:23:52.563
כרוז 00:23:53.430
גיבוי סיום 00:23:55.953
סיום 00:23:58.207
סיום 00:23:58.830