מקטע זמן
זינוק 00:00:00.280
גיבויי זינוק 00:00:03.030
אנטנת צד 00:21:44.377
כרוז 00:21:45.697
גיבוי סיום 00:21:48.580
סיום 00:21:50.870
סיום 00:21:50.957
סיום 00:47:38.203