מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.517
גיבויי זינוק 00:00:03.070
אנטנת צד 00:24:38.373
אנטנת צד 00:24:40.377
אנטנת צד 00:24:41.127
כרוז 00:24:43.187
כרוז 00:24:44.530
גיבוי סיום 00:24:46.323
סיום 00:24:48.577
סיום 00:24:49.200
סיום 01:13:03.317
גיבוי סיום 01:34:48.613
גיבוי סיום 01:34:50.120