מקטע זמן
זינוק 00:00:00.500
זינוק 00:00:00.700
גיבויי זינוק 00:00:03.030
אנטנת צד 00:24:04.643
גיבוי סיום 00:24:08.350
סיום 00:24:09.857
סיום 00:24:10.473