מקטע זמן
זינוק 00:00:00.020
זינוק 00:00:00.030
גיבויי זינוק 00:00:03.770
בקרת מעקף 00:12:20.963
5km 00:15:27.200
5km 00:15:27.850
10km 00:31:00.627
10km 00:31:01.767
20km 01:05:28.160
20km 01:05:29.323
אנטנת צד 01:09:13.113
אנטנת צד 01:09:13.370
כרוז 01:09:15.153
גיבוי סיום 01:09:18.270
סיום 01:09:20.870
סיום 01:09:21.670