מקטע זמן
זינוק 00:00:00.140
גיבויי זינוק 00:00:02.643
גיבויי זינוק 00:00:03.070
אנטנת צד 00:22:53.620
אנטנת צד 00:22:54.123
אנטנת צד 00:22:56.123
אנטנת צד 00:22:56.373
כרוז 00:22:58.430
גיבוי סיום 00:23:01.570
סיום 00:23:03.337
סיום 00:23:04.193
אנטנת צד 01:17:37.230
אנטנת צד 01:17:38.987
אנטנת צד 01:17:39.497
כרוז 01:17:41.510
כרוז 01:17:42.380
גיבוי סיום 01:17:44.610
סיום 01:17:46.567
סיום 01:17:47.427