מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:02.253
גיבויי זינוק 00:00:02.497
גיבויי זינוק 00:00:02.500
גיבויי זינוק 00:00:02.760
גיבויי זינוק 00:00:03.030
אנטנת צד 00:25:08.887
אנטנת צד 00:25:10.887
אנטנת צד 00:25:12.140
אנטנת צד 00:25:13.390
אנטנת צד 00:25:14.137
כרוז 00:25:16.197
כרוז 00:25:17.700
גיבוי סיום 00:25:19.333
סיום 00:25:21.840
סיום 00:25:23.000