מקטע זמן
זינוק 00:00:00.070
זינוק 00:00:00.080
גיבויי זינוק 00:00:03.587
גיבויי זינוק 00:00:04.700
בקרת מעקף 00:13:03.157
5km 00:16:21.143
5km 00:16:22.123
10km 00:33:10.353
10km 00:33:11.307
15km 00:49:43.957
15km 00:49:45.830
20km 01:07:26.893
20km 01:07:27.810
אנטנת צד 01:11:13.847
אנטנת צד 01:11:14.597
כרוז 01:11:16.137
כרוז 01:11:17.070
גיבוי סיום 01:11:19.257
סיום 01:11:21.490
סיום 01:11:22.350