מקטע זמן
גיבויי זינוק 00:00:03.030
בקרת מעקף 00:12:21.123
5km 00:15:27.700
5km 00:15:28.870
15km 00:46:11.370
20km 01:01:57.817
20km 01:01:58.983
אנטנת צד 01:05:27.767
אנטנת צד 01:05:28.170
כרוז 01:05:29.317
גיבוי סיום 01:05:32.183
סיום 01:05:34.177
סיום 01:05:35.530