תוצאה
קטגוריה
5 / 1
20%
מגדר
5 / 1
20%
כללי
5 / 1
20%
swim 1/5
bike 1/5
run 2/5