תוצאה
קטגוריה
28 / 12
43%
מגדר
28 / 12
43%
כללי
28 / 12
43%
swim 18/28
bike 14/28
run 9/28