תוצאה
קטגוריה
24 / 4
17%
מגדר
24 / 4
17%
כללי
24 / 4
17%
swim 6/24
bike 3/24
run 2/24