תוצאה
קטגוריה
26 / 9
35%
מגדר
26 / 9
35%
כללי
26 / 9
35%
swim 12/26
bike 7/26
run 9/26