תוצאה
קטגוריה
26 / 8
31%
מגדר
26 / 8
31%
כללי
26 / 8
31%
swim 7/26
bike 10/26
run 7/26