תוצאה
קטגוריה
26 / 7
27%
מגדר
26 / 7
27%
כללי
26 / 7
27%
swim 5/26
bike 11/26
run 4/26