תוצאה
קטגוריה
26 / 6
24%
מגדר
26 / 6
24%
כללי
26 / 6
24%
swim 11/26
bike 4/26
run 6/26