תוצאה
קטגוריה
26 / 5
20%
מגדר
26 / 5
20%
כללי
26 / 5
20%
swim 6/26
bike 6/26
run 8/26