תוצאה
קטגוריה
15 / 1
7%
מגדר
15 / 1
7%
כללי
15 / 1
7%
swim 3/15
bike 1/15
run 1/15