תוצאה
קטגוריה
26 / 4
16%
מגדר
26 / 4
16%
כללי
26 / 4
16%
swim 8/26
bike 5/26
run 2/26