תוצאה
קטגוריה
24 / 1
5%
מגדר
24 / 1
5%
כללי
24 / 1
5%
swim 1/24
bike 1/24
run 3/24