תוצאה
קטגוריה
28 / 1
4%
מגדר
28 / 1
4%
כללי
28 / 1
4%
swim 7/28
bike 2/28
run 1/28