תוצאה
קטגוריה
35 / 32
92%
מגדר
35 / 32
92%
כללי
35 / 32
92%
DSQ
הערות
swim 33/35
bike 34/35
run 33/35