תוצאה
קטגוריה
31 / 20
65%
מגדר
31 / 20
65%
כללי
31 / 20
65%
swim 25/31
bike 23/31
run 13/31