תוצאה
קטגוריה
31 / 16
52%
מגדר
31 / 16
52%
כללי
31 / 16
52%
swim 11/31
bike 12/31
run 25/31