תוצאה
קטגוריה
31 / 14
46%
מגדר
31 / 14
46%
כללי
31 / 14
46%
swim 15/31
bike 10/31
run 20/31