תוצאה
קטגוריה
35 / 19
55%
מגדר
35 / 19
55%
כללי
35 / 19
55%
swim 20/35
bike 23/35
run 16/35