תוצאה
קטגוריה
20 / 2
10%
מגדר
20 / 2
10%
כללי
20 / 2
10%
swim 4/20
bike 7/20
run 2/20