תוצאה
קטגוריה
18 / 2
12%
מגדר
18 / 2
12%
כללי
18 / 2
12%
swim 2/18
bike 7/18
run 1/18