תוצאה
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
18 / 1
6%
כללי
18 / 1
6%
swim 1/18
bike 1/18
run 3/18