תוצאה
קטגוריה
36 / 2
6%
מגדר
36 / 2
6%
כללי
36 / 2
6%
swim 4/36
bike 4/36
run 4/36