תוצאה
קטגוריה
30 / 25
84%
מגדר
30 / 25
84%
כללי
30 / 25
84%
swim 24/30
bike 23/30
run 15/30