תוצאה
קטגוריה
30 / 24
80%
מגדר
30 / 24
80%
כללי
30 / 24
80%
swim 19/30
bike 22/30
run 24/30