תוצאה
קטגוריה
30 / 23
77%
מגדר
30 / 23
77%
כללי
30 / 23
77%
swim 20/30
bike 21/30
run 25/30