תוצאה
קטגוריה
30 / 22
74%
מגדר
30 / 22
74%
כללי
30 / 22
74%
swim 22/30
bike 8/30
run 23/30