תוצאה
קטגוריה
30 / 21
70%
מגדר
30 / 21
70%
כללי
30 / 21
70%
swim 29/30
bike 27/30
run 16/30